Hoito- ja hoivatahto

Mitä ovat hoivatahto ja hoitotahto ja miten ne eroavat toisistaan?

Hoitotahto on henkilön tahdonilmaisu omasta hoidosta siltä varalta, ettei hän pysty osallistumaan hoitoratkaisujen tekemiseen tajuttomuuden, vanhuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Hoitotahto tehdään yleensä kirjallisena, jolloin siinä on tekijän omakätinen allekirjoitus ja päiväys. Hoitotahto on voimassa ilman todistajia, joskin todistajien käyttäminen on suositeltavaa. Hoitotahto voidaan myös ilmasta suullisesti, mutta silloin se olisi syytä kirjata sairaskertomukseen, ja mikäli mahdollista, siihen tulisi saada allekirjoitus.

Hoitotahdon liitteeksi voi tarvittaessa pyytää mahdollisimman tuoreen lääkärin lausunnon tekijän toimintakyvystä sekä kelpoisuudesta kyseisen asiakirjan tekemiseen.

Hoivatahto on paperi, mihin kerätään toiveita, kuinka henkilö haluaa tulla hoidetuksi ja huomioiduksi. Hoivatahtoon voi kirjata esimerkiksi lempiruuat, musiikkimieltymykset, pukeutumistoiveet ja osallistuminen sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Hoivatahto on erittäin tärkeä, mikäli henkilöllä ei ole lähiomaisia, jotka tuntisivat ja tietäisivät hänen elämän arvot ja mieltymykset. Tämä korostuu silloin, kun henkilö itse ei enää kykene ilmaisemaan toiveitaan, joko vanhuuden tai sairauden vuoksi. Varsinkin yksinäisillä ihmisillä hoivatahdon merkitys on suuri.

Kenen pitäisi laatia hoivatahto tai hoitotahto ja koska?

Hoitotahto pitäisi olla kaikilla. Hoitotahdossa voi ilmaista toiveensa esimerkiksi hoidon kestosta, kivunlievityksestä ja mahdollisista elinluovutuksista.

Hoivatahdon voi laatia heti, kun siihen liittyvät asiat alkavat askarruttaa. Paperin voi kirjoittaa uusiksi niin monta kertaa kuin haluaa ja mieliruoka vaihtuu.

Voiko hoivatahdon ja hoitotahdon laatia samalla kertaa?

Kyllä.

Mitä hoivatahdossa ja hoitotahdossa määritellään?

Hoivatahdossa kerrotaan asioita itsestä. Hoivatahdon avulla hoitajat oppivat tuntemaan hoidokkinsa paremmin ja ymmärtämään tämän mieltymyksiä. Hoitotahdossa vastaavasti määritellään elämän viimeisiin hetkiin liittyviä asioita.

Mitä tapahtuu, jos hoitotahtoa tai hoivatahtoa ei ole?

Mikäli papereita ei ole, asiat etenevät normaalien hoitokäytänteiden mukaisesti.

Mitä tapahtuu, kun hoivatahto tai hoitotahto on laadittu?

Hoitotahdon voi tallentaa esim. omakanta.fi sovellukseen tai sen voi viedä omalle lääkäriasemalle tallennettavaksi. Tiedot on myös hyvä pitää omissa henkilökohtaisissa papereissa, mistä läheiset ne helposti löytävät.

Mitä hoitotahdon ja hoivatahdon laatiminen maksaa?

Valmiita hoitotahtolomakkeita on saatavilla esimerkiksi lääkäriasemilla ja apteekeissa sekä verkossa. Ne ovat ilmaisia.

Mikäli hoitotahtoon haluaa tehdä erityyppisiä ns. arkipäivästä poikkeavia toiveita ja määräyksiä, se kannattaa laatia asiantuntijan kanssa. Palvelun hinta on alkaen 75 euroa.

Hoivatahto on jokaiselle täysin yksilöllinen ja hinta määräytyy siihen käytettävän ajan mukaan. Alkaen 75 euroa.

Pin It on Pinterest

Share This