Lahjakirjat

Mikä on lahjakirja ja mihin sitä tarvitaan?

Lahja on vastikkeeton omaisuuden luovutus lahjansaajalle (esim. raha, osakkeet tai kiinteistöt).

Lahjakirjaa ei ole pakollista tehdä, paitsi tietyissä erikoistapauksissa, kuten kiinteistön luovutuksen yhteydessä. Lahjakirja kuitenkin suositellaan tehtäväksi, sillä siitä selviää lahjanantaja, lahjansaaja, lahjan tiedot sekä lahjoitusajankohta. Näillä tiedoilla voi olla merkitystä esimerkiksi silloin, jos lahjoitus on tapahtunut lähellä lahjanantajan kuolemaa tai lahjansaaja myy saamaansa omaisuutta.

Mikäli lahjoittaa vähänkin isompia summia, kannattaa käyttää asiantuntijaa apuna lahjakirjan laadinnassa.

Mitä lahjakirjan välityksellä voi lahjoittaa ja kenelle?

Lahjanantaja voi lahjoittaa kaikkea omistamaansa omaisuutta sen laadusta riippumatta.

Milloin lahjan saajan pitää maksaa lahjavero?

Verovapaita lahjoja voi antaa haluamalleen henkilölle yhteensä alle 5 000 euron arvosta joka kolmas vuosi. Jos esimerkiksi lahjoitat lapsellesi 4 999 euroa 31.1.2019, voit tehdä seuraavan verovapaan lahjoituksen samalle lapselle 31.1.2022.

 

Lahjaveron määräytyy samoin kuin perintöverokin sukulaisuussuhteen mukaan. 1. veroluokka: lähimmät sukulaiset 2. veroluokka: muut kuin lähimmät sukulaiset. Katso tarkemmin vero.fi

Lahjaveroa miettiessä on syytä huomata, että kaikki annetut lahjat lasketaan yhteen. Jos olet siis lahjoittanut lapsellesi esimerkiksi kesämökin, et voi samalla kolmivuotisjaksolla enää antaa kyseiselle lapselle verovapaata rahalahjaa.

Lahjan verovapauden raja on lahjoittajakohtainen eli sama lapsi voi mainitulla ajanjaksolla saada verovapaita lahjoja joltakin toiselta henkilöltä, vaikka yhden lahjanantajan kohdalla verotusraja olisi tullut vastaan.

 

Lahjaveroilmoitus on tehtävä verotettavasta lahjasta, verovapaasta sitä ei ole pakko tehdä.
Esimerkiksi verovapaista rahasto-osuuksista ilmoitus kuitenkin kannattaa jättää, sillä jos lahjansaaja myy rahasto-osuudet myöhemmin, lahjaveroilmoituksesta on helppo selvittää osuuksien hankintameno eli niiden arvo hetkellä, jolloin lahja saatiin. Hankintamenoa tarvitaan, kun mahdollisen myynnin jälkeen lasketaan myyntivoiton suuruutta verottajaa varten.
Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos lahjansaaja on omistanut myytävän omaisuuden alle vuoden, lahjaverotusarvoa ei saa vähentää, vaan vähennettävä arvo määritellään lahjoittajan hankintamenon perusteella.

Lahjaveroilmoitus on toimitettava Verohallintoon kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lahjansaaja on saanut lahjan haltuunsa.

Miten lahjakirjan laatiminen tapahtuu?

Lahjanantajan kanssa keskustellaan, mitä hän haluaa lahjoittaa, mistä syystä ja sisältyykö lahjan vastaanottamiseen jotain toiveita tai ehtoja. On myös tärkeä huomioida, onko lahja mahdollisesti ennakkoperintöä.

Mitä lahjakirjan laatiminen maksaa?

Alkaen 150 euroa.

Pin It on Pinterest

Share This