Testamentit

Kenen pitäisi laatia testamentti ja koska?

Testamenttia ei ole pakko tehdä. Testamentin tekeminen on tarpeen, jos haluat, että omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen muulla tavalla kuin laissa määrätyn periaatteen mukaan. Pääsääntö on, että vain 18 vuotta täyttänyt voi tehdä testamentin omaisuudestaan.

Syitä testamentin tekemiselle voi olla esimerkiksi:

- Haluat turvata avo- tai aviopuolisosi taloudellista turvallisuutta
- Perheeseesi kuuluu ”sinun, minun ja meidän lapsia”
- Olet laatinut avioehtosopimuksen
- Haluat, että lapsesi mahdollisella puolisolla ei ole avio-oikeutta sinulta perittävään omaisuuteen mahdollisen avioeron varalta
- Sinulla ei ole lapsia tai et ole naimisissa
- Haluat muistaa kummilastasi, pitkäaikaista hoitajaasi yms.
- Haluat tukea hyväntekeväisyyskohteita.

Mitä testamentissa määritellään?

Testamentti on asiakirja, jolla voit määrätä, miten omaisuutesi eli jäämistösi jaetaan kuolemasi jälkeen.

Voinko testamentata omaisuuteni täysin vapaasti kenelle tahansa?

Testamentin laatija voi määrätä vapaasti omasta omaisuudestaan. Perittävän tulee huomioida, että testamentti ei saa loukata velkojia eikä rintaperillisten lakiosaa.

Mitä omaisuudelleni tapahtuu, jos en laadi testamenttia?

Jos testamenttia ei ole, omaisuus jaetaan perillisten kesken laissa määrätyllä tavalla.

Ota huomioon, että testamentista huolimatta rintaperillisellä on aina oikeus saada lakiosansa. Lakiosa on puolet siitä perintöosasta, jonka rintaperillinen perimysjärjestyksen mukaan saisi, jos testamenttia ei olisi tehty.

Voinko myöhemmin muuttaa testamenttiani ja miten?

Voit vapaasti muuttaa tekemäsi testamentin sisältöä tai perua testamentin kokonaan. Jos teet uuden testamentin, ota huomioon testamentin laadintaan liittyvät muotomääräykset.

Kun haluat muuttaa testamenttia, sinun kannattaa hävittää repimällä kaikki kopiot aikaisemmin voimassa olleesta testamentista todistajien läsnä ollessa, jotta jälkikäteen ei tule epäselvyyttä siitä, mikä on oikea testamentti.
Jos testamentteja on kaksi tai useampia, voimassa on niistä viimeiseksi tehty ja siinä kannattaa mainita, että tämä testamentti kumoaa kaikki aiemmin tekemäni testamentit.

Tarvitsenko digitaaliselle omaisuudelleni erillisen testamentin?

Digitaalista jäämistövarallisuutta koskevat määräykset ja tahdonilmaisut voi olla testamentissa.

Tällainen varallisuus voidaan ilmoittaa ja arvioida perukirjassa ja jakaa perinnönjaossa.

Mitä tapahtuu, kun testamentti on laadittu?

Testamentti tulee säilyttää huolellisesti, joko kotona omien tärkeiden papereiden kanssa tai pankissa. Testamentin olemassaolosta on hyvä myös mainita läheisille.

Testamentti säilytetään yleensä suljetussa kirjekuoressa ja sen päälle kirjoitetaan ”Testamentti”.

Mitä testamentin laatiminen maksaa?

Alkaen 350 euroa.

Pin It on Pinterest

Share This