Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida rekisteröityjä selkeällä tavalla. Tietosuojaseloste on yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja, joka perustuu henkilötietolakiin. Tämä seloste on päivitetty 5.8.2020, ja se täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterin ylläpitäjä
Apunatar Oy
Hallituskatu 15
33200 Tampere
Yhteyshenkilö:
Ritva Tiainen, yrittäjä
Puh. 050 376 0597

2. Rekisteröidyt
Rekisteri muodostuu Apunatar Oy:n asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteystiedoista.

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja vain asiakassuhteen hoitamisen, laskutuksen sekä yhdessä mahdollisesti sovitun palvelun ylläpidon yhteydessä. Emme luovuta tietoja ulkopuolisille.

4. Rekisterin sisältö
Asiakasrekisterimme sisältää seuraavat tiedot:
Henkilö: nimi, sähköposti ja puhelinnumero.
Yritys/yhdistys: nimi, y-tunnus, osoite, yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero.
Laskutustiedot, asiakasyrityksen tilinumero ja/tai verkkolaskutusosoite.

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriimme on talletettu tai ettei rekisterissämme ole häntä koskevia tietoja. Henkilö, joka haluaa tarkistaa itseään ja/tai yritystään koskevat tiedot, on esitettävä pyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Näin voimme olla varmoja, että kyseessä on varmasti oikea henkilö.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
Meillä saattaa olla rekisterinpitäjänä lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Taloushallintoon liittyvän rekisterin pitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto (kirjanpitolaki, luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Siksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja koskevaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Tietolähteet
Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, verkkolomakkeen kautta tai tarjouspyyntökyselyn tai muun yhteydenoton kautta.

7. Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointi- eikä muihinkaan tarkoituksiin. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Tietojen käsitteljät
Asiakasrekisteriä käsittelee yrittäjä sekä tilitoimisto Scantilit Oy, scantilit.fi.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Evästeiden ja selailun seuranta
Verkkosivustomme käyttää Google Analytics -evästeitä, kuten kaikki tämän kävijämääriä anonyymisti rekisteröivän palvelun käyttäjät. Palvelu voi kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä.

Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB
https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=fi

11. Rekisterin suojaus
Rekisteritiedot säilytetään Excel-tiedossa yhdellä tietokoneella, jonka tietoturvallisuus on varmistettu. Tulostetut paperiversiot toimitetaan asiakkaan toiveen mukaisiin paikkoihin, ja ne tulevat laskujen liitteiksi ja siten säilytykseen normaalin kirjanpitokäytännön mukaisesti.

12. Muut oikeudet
Apunatar Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Pin It on Pinterest

Share This